+255 788763031 info@tranquiljourneys.tours

Category

Blog

טנזניה להשיק ויזה ויזה מגורים אלקטרוניים

טנזניה רק ​​השיקה אשרה אלקטרונית שלה רישיון שירותי שהייה עבור אזרחים זרים המבקשים לבקר או לחיות בטנזניה. המהלך נועד להגביר את היעילות, להגביר את ההשקעות ואת הביטחון כמו גם ההכנסות ההכנסות, הסביר הממשלה. במהלך השיגור אמר ראש ממשלת טנזניה, קאסים מג’ליווה, כי “אשרות אלקטרוניות והיתרי שהייה הם חלק ממאמציה של הממשלה להקל על הגישה למדינה...
Read More
Need Help? Chat with us